IÅ ORINÄ–S VAIZDINÄ–S REKLAMOS PROJEKTUI REIKALINGI DOKUMENTAI

1. Įmonės registravimo pažymėjimas/individualios veiklos registravimo pažyma/verslo liudijimas.
2. Nekilnojamojo turto registro išrašai.
3. Savininko raštiškas sutikimas.
Jei tai yra daugiabutis:
• jei yra bendrija – bendrijos sutikimas,
• jei nėra bendrijos – 51 % gyventojų sutikimas.
4 .Patalpų nuomą patvirtinantys dokumentai (jei patalpos nuomojamos).
5. Prekės ženklo liudijimas (jei ženklas yra užpatentuotas).
6. Įgaliojimas (mums tvarkyti jūsų projekto derinimą).
7. Esamo vaizdo nuotraukos (kad matytųsi pilnai visas pastatas).


 

We take care of approval for outdoor advertising with Municipal and Heritage Protection.

We carry out documents according to rules, advertising legal acts and other regulations.

CONTACT US

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

GRANTUS - ADVERTISING COMPANY